Life is better on a mountain bike. 

    mtb 9900 strava  holdsport

Platform og pølser

MTB havde et fantatisk arrangement med stor tilslutning af medlemmerne.

Blev afholdt samme dag Kronprisen indviede MTBs platform på Pikkebakken. Der blev en brugt en times på sporet på pikkebakken og herefter blev der serveret pølser.