Life is better on a mountain bike. 

    mtb 9900 strava  holdsport

Bestyrelse

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamling 2020

Bestyrelsen: Der er valgt følgende: Britt Schmidt Andersen, Carsten Hjort, Charles Christensen, Rene Christensen og Tony Skov. På første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen og siden opdates efterfølgende.

Formand  Charles Christensen
Bestyrelsenmedlem Carsten Hjort
Kasserer Rene
Bestyrelsesmedlem Tony Skov
Bestyrelsenmedlem Rene Christensen
1. Suppleant Allan Vingborg Houe
2. Suppleant Michael Madsen

 

Vi ser frem til et godt samarbejde igennem 2020.